Premium CS:GO Hilesi
live-news-icon

HABERLER

AIMSTRIKE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, www.aimstrike.com sitesindeki hizmetlerden yararlanabilmeniz ile ilgili gerekli kuralları içermektedir.

www.aimstrike.com internet sitemize üyelik işleminizin tamamlanmasıyla bu kullanıcı sözleşmesini okuyup anladığınızı, tüm hükümlerini itirazsız kabul ettiğinizi ve onayladığınızı beyan etmiş oluyorsunuz.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeye atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçacı olan belgelerden oluşan işbu AimStrike KULLANICI SÖZLEŞMESİ (bundan böyle “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır.), AimStrike ile site’ye üye olan kullanıcı arasında, kullanıcı’nın siteye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili site’nin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Tüm AimStrike kullanıcıları burada ilan edilen “Kullanıcı Sözleşmesi”ni kabul etmiş sayılır. Sitemize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuyup anladığınızı, hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahüt etmiş olursunuz.

2. Tanımlar

AimStrike bir “Counter Strike Global Offensive” oyun eklentisidir. Bu sözleşmede AimStrike programı kısaca “program” diye anılacaktır, Counter Strike Global Offensive oyunu kısaca “Oyun” olarak anılacaktır ve www.aimstrike.com “site” olarak anılacaktır. Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşulları dahilinde yararlanan gerçek yada tüzel kişi “kullanıcı” olarak anılacaktır.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı sözleşmesi’nin konusu; site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı sözleşmesi’nin kapsamı, iş bu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanma, üyeliğe ve hizmet’lere ilişkin olarak AimStrike tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, kullanıcı sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmet’lere ilişkin AimStrike tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve AimStrike tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca AimStrike tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, AimStrike tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, AimStrike'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple AimStrike'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların AimStrike tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden AimStrike'in doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. AimStrike, Kullanıcı'lar tarafından AimStrike'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, AimStrike'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) AimStrike 'un sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, AimStrike ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, vidyo kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, programları, yazılımları, kaynak kodlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla AimStrike ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. AimStrike, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında AimStrike her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.

g) Bu sözleşmenin şartlarına bağlı olarak sağlanan program, sadece sizin kişisel kullanımınız için olup hizmetlerin kullanımı için münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez lisansa tabidir. Kullanıcı Programı veya Hizmeti alt lisans olarak vermeyeceğini, kiralamayacağını, ödünç vermeyeceğini ya da herhangi bir şekilde devretmeyeceğini kabul eder. Ek olarak site içeriğini ve programı değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, ters mühendislik (reverse engineering) yapmayacağını ya da yazılımdan kaynak kodu elde etmeyeceğini; veya Programı ya da Hizmeti bu sözleşmede açıkça hüküm bulunan haller haricinde kullanmayacağını kabul, beyaz ve taahhüt eder. Belirtilen ihlalleri yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Haksız kullanımın önüne geçmek için yapılan uygulamalardan kaynaklanan her türlü hasar, maddi veya manevi kayıptan programın yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri sorumluluk kabul etmez. Programın yapımcıları bu uygulamalardaki gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

5.2 AimStrike’in Hak ve Yükümlülükleri

a) AimStrike, Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. AimStrike, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) Site'deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan AimStrike sorumlu değildir.

c) AimStrike sitedeki ürünler enstantane değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını gördüğü, ücreti tarafımıza yatırdığı ve tarafımıza ödeme bildirimi yaptığı değil, bize almak istediği ürünün ismini yazdığı ya da ürünü site üzerinden hesabına geçirdiği an ki fiyatlar geçerlidir.

d) AimStrike ek olarak sitedeki ürünleri düzenleme/kaldırma hakkını saklı tutar. Bu durumlarda kullanıcılar servislerin devamlılığı konusunda hak iddia edemezler. Söz konusu düzenleme/kaldırma işlemleri sonucu kullanıcıların uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden AimStrike'in doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz.

e) AimStrike, programı kullanım dışı veya hizmete dışı bırakma hakkını saklı tutar. Bu durumlarda kullanıcılar servislerin devamlılığı konusunda hak iddia edemezler. Bu tarz durumlarda kullanıcıların uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden AimStrike'in doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz.

f) Programın kurulması ve kullanılması sırasında doğabilecek her türlü hasar, maddi veya manevi kayıptan programın yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri sorumluluk kabul etmez. Programdaki programlama hatalarından doğabilecek oyun dahilindeki veya oyun haricindeki kayıplar hakkında sorumluluk kabul etmez. Programın her zaman beklenen şekilde ve doğru çalışacağı garanti edilmez. Bundan kaynaklanacak oyun içi kazanç veya kayıplardan program yayıncıları sorumlu değildir. Kullanım devam ederken bazılarını olumlu bazılarını olumsuz yönde etkileyecek program değişiklikleri ya da programın mantığında değişiklikler yapılabilir. Bu durumda değişiklikten kazançlı çıkanlar veya çıkmayanlar hak iddia edemez. Programın eklentisi olan oyunun güncellemelerinden esnasında oluşabilecek değişiklikler programın çalışmasını etkileyebilir. Bu değişikliklerden programın yayıncıları sorumlu değildir. Programın güncellenmesi esnasında kaynaklanacak oyun içi kazanç veya kayıplardan program yayıncıları sorumlu değildir.

g) Bu program, bahsedilen oyunda kendinizi eğitmeniz ve/veya oyunun özelliklerini test etmek için, çevrimdışı oyunlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Çevrimiçi oyunlarda, herhangi bir oyun eklentisi kullanmak kesinlikle yasaktır. Oyun yayıncıları tarafından herhangi bir oyun eklentisi kullandığı tespit edilen oyun kullanıcılarının hesapları askıya alınabilir ya da kapatılabilir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü maddi veya manevi kayıptan programın yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri sorumluluk kabul etmez.

ğ) Programın yayıncıları programı her zaman kullanıma hazır tutmaya çalışır. Ancak bazı teknik sorunlarda ya da ağ altyapısını sunan firmalarla ilgili teknik sorunlarda sunucular ve program çevrimdışı kalabilir. Bu durumlarda kullanıcılar servislerin devamlılığı konusunda hak iddia edemezler. Programlamadan kaynaklanan hatalarda (bug) program yayıncıları sorumluluk kabul etmez. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz.

ı) Site yönetimi kanunlara ya da program kurallarına aykırı hareket gözlemlediği bir anda yahut da bir sebep göstermeksizin bir kullanıcının hesabını silebilir. Programa bağlı hizmetlerin satın alınmış olması durumu değiştirmez. Hizmetler bu durumda kullanılamaz hale gelir.

i) Yazılımdaki açıkları (bug) kötüye kullanmak ve bunun sonucu haksız kazanç sağlamak sonucunda açığı kötüye kullanan kişinin hesabı kapatılabilir. Açığı ilk keşfeden ve bunu kullanmak yerine ilgili iletişim adımlarını izleyerek yönetime bildiren kişinin hesabı kapatılmaz. Eğer açık ciddi bir açık ise (çalışmayan düğme ciddi bir açık değildir) bildiren kişi yönetimin uygun göreceği şekilde ödüllendirilebilir.

j) Site yönetimindeki kişilerden birinin kullanıcı adının aynısını ya da benzerini kullanarak diğer kullanıcıları yanıltmak suretiyle yönetim ya da kişilere maddi/manevi zarar verebilecek hareketlerde bulunanların esas olarak kullandığı ve bu işte kullandığı hesapları kapatılır.

k) Program yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri bu programın ve web sitesinin kullanılması dolayısıyla oluşan maddi ve/veya manevi zararlar ile ilgili sorumluluk almaz.

l) AimStrike kullanıcılara destek veya forum hizmeti sunabilir. Bu hizmetler kurallara tabidir. Aşağıda belirtilen kural ihlalleri durumunda, site yönetiminin belirlediği cezalar geçerli olur;

-Gerçek hayata yönelik tehdit etmek.

-Üslup, argo konuşmak.

-Hakaret etmek, aşağılamak.

-Küfür etmek.

-Reklam yapmak.

-Hesabını satmak ya da hesap satın almak.

-Hesabını devretmek ya da hesap devralmak.

-Kullanıcıları yönetime karşı provoke etmek, site yönetiminin taraf tuttuğunu iddia etmek.

-Hesap hacklemek.

-Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.(diğer oyuncuların)

-Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.(kendi bilgisi)

-Admini ve yönetimi taklit etmek, admin gibi davranmak.

-Flood, anlamsız karakterler yazmak.

-Irkçılık, ayrılıkçılık, siyaset yapmak.

-Pornografik yazı yazmak.

m) AimStrike kullanıcı sözleşmesinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler kullanıcı siteye giriş yaptığında onlara bildirilir.

n) Kullanıcı ödeme işlemini gerçekleştirirken ödeme sistemi tarafından istenilen bilgileri doğru bir şekilde girmelidir. Aksi takdirde oluşabilecek problemlerden AimStrike sorumlu değildir.

o) AimStrike sitesinde yer alan övgü ve rapor botu hizmetlerinde olası gecikmelerden, gönderim problemlerinden, eksik gönderim vb. durumlardan AimStrike sorumlu değildir.

ö) Programın kullanımı sonrasında kullanıcı diğer sitelere giriş/erişim problemleri yaşayabilir. Kullanıcı aynı sektörde bulunan hiçbir web sitesine giriş yapamayabilir. AimStrike sitesine kayıt olmuş veya programı kullanmış olan her kullanıcı bu durumu kabul etmiş sayılır.

p) Program içerisinde barındırdığı kodlar ve eklentiler yüzünden çeşitli güvenlik programları (antivirüs programları vb.) tarafından virüs olarak algılanabilir. AimStrike sitesine kayıt olmuş veya programı kullanmış olan her kullanıcı bu durumu kabul etmiş sayılır.

r) Program kullanıcıların bilgisayarında çeşitli değişikler yapmaktadır. AimStrike sitesine kayıt olmuş veya programı kullanmış olan her kullanıcı bu durumu kabul etmiş sayılır.

s) Kullanıcılar siteden satın almış oldukları oyun hesaplarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Hesap güvenliği ile ilgili olası sorunlardan AimStrike hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. AimStrike açıklama yapmaksızın oyun hesabını veya oyun hesap ilanını kaldırma, düzenleme ya da silme hakkını saklı tutar.

t) Kullanıcılar hizmetlerimizi kullanarak satın aldıkları hizmetlerin risklerini ve sonuçlarını kabul etmiş sayılırlar. Hizmetin satın alımında AimStrike tarafından verilen yanlış bilgi ya da detay eksikliği gibi durumlardaki olası gecikmeler, yetersiz sonuçlar ve fiyat farklılıkları kullanıcıların sorumluluğundadır.

u) Ödemeyi takiben satın alınan oyun hesabının teslim edilememesi, eksik teslim edilmesi veya hesapla ilgili bir problem çıkması durumunda AimStrike hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6. Ürün İptal ve İade Koşulları

a) Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yönetmelik, anında ifa edilen hizmetlere cayma hakkı tanımamıştır. Örneğin, anında indirilip kullanılan yazılım ve programlarda, anında indirilebilen müzik yada videolarda, sipariş üzerine özel olarak hazırlanan ürünlerde, son kullanma tarihi geçebilecek mallarda, paketi açılmış kaset, CD ve benzeri veri depolama aygıtlarında, e-gazete ve e-kitap gönderilmesi durumunda tüketici hiçbir şekilde cayma hakkını kullanıp ürünü iade ederek parasını isteyemeyecektir.

b) Kullanıcı tarafından yapılan bakiye yüklemelerinin iadesi veya iptali mümkün değildir. Bu tarz problemlerde AimStrike hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla sorumlu tutulamaz. Ayrıca yapılan bu bakiye yüklemelerinin kullanıcı tarafından en geç 1 ay içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Tüketilmeyen bakiyelerden AimStrike hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz.

7. Gizlilik Politikamız

a) AimStrike, site ziyaretçileri tarafından sitedeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (elektronik posta adresiniz, doğum tarihiniz v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili site yönetimi erişebilir. Yönetim, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir: Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, Satın aldığınız servisleri ve/veya programları teslim etmek. Yönetim, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, tarayıcı yeterlilikleri, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Yasaların gerektirdiği biçimde kişisel bilgiler resmi mercilere veya yasal yetkiye sahip devlet makamlarına açılabilir.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (program, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (AimStrike'in telif haklarına tabi çalışmalar) AimStrike'e ait olarak ve/veya AimStrike tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, AimStrike bilgilerini ve AimStrike'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının AimStrike'in Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı AimStrike 'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) AimStrike'in, AimStrike bilgileri, AimStrike telif haklarına tabi çalışmalar, AimStrike ticari markaları, AimStrike ticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

AimStrike, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, AimStrike, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, AimStrike için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AimStrike’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

AimStrike, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, AimStrike'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,

c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

9. GİZLİLİK İLKELERİ VE POLİTİKASI

Gizlilik ilkemiz kullanıcı sözleşmemizde mevcuttur.

10. HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmet Sözleşmemiz Kullanıcı Sözleşmemizde mevcuttur.

11. SERVİS ŞARTLARI

Servis Şartlarımız Kullanıcı Sözleşmemizde belirtilmiştir.

12. İADE VE İPTAL KOŞULLARI

İade ve iptal koşullarımız Kullanıcı Sözleşmemizde belirtilmiştir.